top of page
perancangan_lean.png

KPI 10 : Bilangan aktiviti Lean Management di  jabatan / institusi

  • Peningkatan produktiviti dan kualiti yang memerlukan proses penambahbaikan berterusan melalui percambahan idea kreatif dari pekerja dan amalan secara berkesan.

  • Ia juga mengurangkan / menghapuskan pembaziran dan pengurangan kos.

  • KPI ini merupakan usaha penambahbaikan yang amat praktikal bagi membantu meningkatkan proses di tempat kerja supaya lebih produktif dan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan.

  • Melalui penambahbaikan produk, perkhidmatan atau proses.

why.png
MENGAPA MELAKSANAKAN LEAN MANAGEMENT?
lean_pemudahcara.png
Continuous-Improvement.jpg
LEAN IALAH MUDAH
  • Lean adalah common sense (akal budi), namun tidak menjadi common practise (amalan biasa) secara automatik.

  • Lean sememangnya mudah dan sederhana serta ingin menjadikan segala macam aktiviti menjadi lebih mudah dan sederhana.

  • Namun, mengapa tidak semua orang menjalankan Lean? Ini kerana pemikiran Lean tidak ditanam dalam jiwa semua orang.

  • Dari beberapa contoh sederhana diatas, ada banyak sekali konsep dalam Lean yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

HIT COUNTER
bottom of page